Böcker

Kollaps – Livet vid civilisationens slut (Ordfront)

Att civilisationer kommer och går är knappast ett kontroversiellt på stående. Romarriket och mayaimperiet är populära historiska exempel. Men att vår egen industriella civilisation har ett bäst före-datum det är svårare att acceptera. Likväl genomsyras Kollaps av detta faktum. Genom att titta på såväl nutid som historia försöker David Jonstad ge en bild av vad som får en civilisation på fall.

Kollaps utkom i januari 2012

Vår beskärda delVår beskärda del – En lösning på klimatkrisen (Ordfront)

Om vi ska kunna lösa såväl klimatkrisen som den annalkande oljekrisen räcker inte småjusteringar. Vad som behövs är en stor omställning av hela samhället. I Vår beskärda del visar jag hur en sådan omställning kan gå till och hur den kan bli politiskt möjlig genom att göra den på ett jämlikt sätt. Med inspiration från forna tiders krissituationer föreslår jag bland annat att användandet av fossil energi skulle kunna ransoneras på samma sätt som viktiga resurser ransonerades under andra världskriget. En idé som utvecklats i Storbritannien, men som nu börjar få fäste även i Sverige.

Vår beskärda del utkom i augusti 2009

Medverkan i antologier

Tänk grönt (Premiss förlag)
Red: Sven Elander

Utkom maj 2011

En grön våg sveper över världen. I Sverige och en rad andra länder rör sig den gröna rörelsen allt närmare regeringsmakten. Det verkar finnas ett sug efter en rörelse som ser de globala utmaningarna i vitögat och samtidigt vågar tro att en hållbar framtid är möjlig.

Vårt sätt att leva tillsammans kommer att ändras (Leopard)
Red: John Hörnqvist, Daniel Suhonen och Kristina Tysk

Utkom i april 2010

Inför valet 2010 gav tre organisation med kopplingar till vart och ett av de rödgröna partierna ut denna antologi. I mitt bidrag, Så vinns miljöfrågan tillbaka från högern , förklarar jag varför de rödgröna partierna har tappat initiativet i miljö- och klimatfrågor och hur de kan vinna det tillbaka. I grunden handlar det om att våga ta i de stora systemfrågorna, i stället för att skjuta dem på framtiden.


Snart går vi utan erSnart går vi utan er (Leopard)
Red: Jens Lundberg och Daniel Suhonen

Utkom i april 2009

Ett bidrag med titeln Brev från 2029 som jag skrev till den antologi som SSU:s idétidskrift Tvärdrag gav ut i samband med att Socialdemokraterna fyllde 120 år. Jag beskriver en dystopi 2029 i spåren av en fördjupad klimat- och energikris.


Journalist, författare och föreläsare